Home / Sverige / Brist på utrymme i institutionerna hotar säkerheten

Brist på utrymme i institutionerna hotar säkerhetenFrån: TT

Släppte:

Kriminalvården, Martin Holmgren, har beslutat att byrån kommer att byta till personalläge efter ökad arbetsbelastning.  Arkivbild.

Foto: Johan Nilsson / TT

Kriminalvården, Martin Holmgren, har beslutat att byrån kommer att byta till personalläge efter ökad arbetsbelastning. Arkivbild.

Tillströmningen av fångar hotar att översvämma svenska anläggningar och fängelser. Platsbristen är så allvarlig att den svenska kriminalvården nu är i en personalposition.

– Trängseln innebär ökad stress när det gäller säkerhet, säger byråns generaldirektör Martin Holmgren till TT.

Fängelsetjänsten har länge haft att hantera en stor tillströmning av fångar. Men nu har situationen blivit så ohållbar att det krävs akuta åtgärder, säger Martin Holmgren.

– Om vi ​​tittar på siffrorna ser vi en ökning med nio till tio procent i höst jämfört med samma period förra året. Det handlar om 400 personer. Det är en ganska kraftig ökning.

Kriminalvården har under senare år svarat på den ökade bördan genom att skapa 1000 nya platser. De har också tvingats att dubbelbelägga: där varje fånge normalt har sitt eget rum, har fler och fler fått dela rum med våningssängar, vilket har skapat ytterligare utmaningar under koronapandemin.

Nya institutioner

Men mer behövs – på grund av den så kallade personalsituationen planerar den svenska kriminalvården ytterligare 2000 nya platser. Enligt Holmgren är poängen att få enklare byggnader och moduler och eventuellt också att hyra förvaringsanläggningar för att omvandla dem till fängelse.

– Vi fattar beslutet att byta till personalläge av flera anledningar för att få en starkare och snabbare utveckling av platser. Delvis för att i första hand göra plats för fångarna – men också för att uppfylla vårt grundläggande uppdrag att se till att de intagna inte begår brott när de kommer ut och att vi kan göra det brottsförebyggande arbetet som avsett.

Det pågår också processer för att bygga helt nya institutioner, en i Trelleborgs kommun och en i östra Sverige. Rekryteringssituationen bedöms som god, enligt generaldirektören för kriminalvården.

Ökade säkerhetsrisker

Beläggningsgraden i anläggningar är för närvarande över 100 procent och i fängelser nästan 100 procent. Detta påverkar personalen – när överbelastningen ökar ökar säkerhetsriskerna, säger Martin Holmgren.

– Detta innebär en större börda för personalen när de är närmare mellan åkande. Personalen måste vara mer informerad och vara mer försiktig med de risker som kan uppstå på grund av överbelastningen.

I budgetförslaget som presenterades i går föreslog regeringen att kriminalvården skulle få drygt en miljard ytterligare medel till 2023. Som ett resultat har regeringen följt den budgetdokumentation som kriminalvården lämnade i mars enligt Holmgren.

– Det här handlar inte om brist på pengar. När det gäller budgeten välkomnar vi regeringens tillkännagivande att den kommer att öka medlen, säger han.

Släppte:


Source link