Breaking News
Home / สุขภาพ / “อนุทิน” เผยรัฐบาลฉายไฟเขียวปล่อยกู้ซื้อเครื่องฉายรังสีให้ผู้ป่วย 7 ราย – สยามรัฐ

“อนุทิน” เผยรัฐบาลฉายไฟเขียวปล่อยกู้ซื้อเครื่องฉายรังสีให้ผู้ป่วย 7 ราย – สยามรัฐ  1. “ อนุทิน” เผยรัฐบาลกลั่นกรองเงินกู้ไฟเขียวซื้อเครื่องฉายรังสี 7 โรงพยาบาลสยามรัฐ
  2. อนุมัติงบ 878 ล้านซื้อรังสีรักษามะเร็ง: ไอซ์แลนด์สถานการณ์ 16:30 (17/09/63) NEWS
  3. “อนุทิน” เผยกู้ไฟเขียว 878 ล้านซื้อรังสีมะเร็งไทยรัฐ
  4. ดูบทความจากทุกช่องทางใน Google News

Source link