Breaking News
Home / ธุรกิจ / Energy ยัน B10 ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ – มติชน

Energy ยัน B10 ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ – มติชน  1. Energy Yan B10 ใช้กับรถยนต์ส่วนใหญ่
  2. ตรวจเช็ครถเก่า – รถใหม่ !!! ควรใช้ดีเซลชนิดใด เริ่มเปลี่ยนชื่อวันที่ 1 ตุลาคมโพสต์วันนี้
  3. กรมธุรกิจพลังงานเตรียมปรับชื่อกลุ่มดีเซล 1 ต. ค. นี้ผู้จัดการออนไลน์
  4. เคาะพลังงานเปลี่ยนชื่อ “B10” เป็น “ดีเซลหมุนเร็ว” ไปรษณีย์ไทย
  5. “ พิมพ์ระพี” สงสัยปตท. เปลี่ยนชื่อดีเซลใหม่ แต่ไร้เงา B20 ภายใต้นโยบายรัฐบาลผู้จัดการออนไลน์
  6. ดูบทความจากทุกช่องทางใน Google News

Source link